wdrożenia PrestaShop Powiększenie zdjęć moduł wdrożenia PrestaShop

wyszkiwanie - brak opisów produktów

 • 15 Odpowiedzi
 • 3852 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

Offline sznoorek

 • Tubylec
 • ****
 • 178
 • 4
 • Płeć: Mężczyzna
  • Nimfka - artykuły zoologiczne
 • Presta Shop: 1.4.x
 • Status: Właściciel
wyszkiwanie - brak opisów produktów
« dnia: Lipiec 05, 2013, 07:10:32 pm »
Mam zmodyfikowane product-list.tpl aby opis pobierał z długie opisu
{$product.description|strip_tags:'UTF-8'|truncate:100:'...'}Ale gdy wyszukuje produkt pojawia się lista produktów ale braknie opisów.

Skąd search pobiera opis, gdzie to jest? w jakim pliku?

Link do sklepu w podpisie.

*

Offline presta4you.com

 • Stały użytkownik
 • ***
 • 82
 • 2
 • Presta Shop: PS
 • Status: Programista
Odp: wyszkiwanie - brak opisów produktów
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 07, 2013, 09:13:58 pm »
Wszystkie dane przekazywane są z controllera search.php. Tam możesz znaleźć zmienne przekazywane do szablonu.
Presta4you.com - moduły do prestashop

*

Offline sznoorek

 • Tubylec
 • ****
 • 178
 • 4
 • Płeć: Mężczyzna
  • Nimfka - artykuły zoologiczne
 • Presta Shop: 1.4.x
 • Status: Właściciel
Odp: wyszkiwanie - brak opisów produktów
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 07, 2013, 11:05:01 pm »
Ale tu nic nie widzę wspólnego z description.

*

Offline presta4you.com

 • Stały użytkownik
 • ***
 • 82
 • 2
 • Presta Shop: PS
 • Status: Programista
Odp: wyszkiwanie - brak opisów produktów
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 07, 2013, 11:49:40 pm »
Sorry, zmieniałem właśnie ten kontroler i przez przypadek, bez myślenia napisałem.
Jeżeli chodzi o wypisywanie danych w pliku product-list odpowiada za to klasa category.php.
Możesz też wypisać wszystkie dane przez {$product|@print_r}, wtedy zobaczysz czy masz zmienną 'description' w obiekcie product.

Presta4you.com - moduły do prestashop

*

Offline sznoorek

 • Tubylec
 • ****
 • 178
 • 4
 • Płeć: Mężczyzna
  • Nimfka - artykuły zoologiczne
 • Presta Shop: 1.4.x
 • Status: Właściciel
Odp: wyszkiwanie - brak opisów produktów
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 08, 2013, 09:39:59 am »
Opis mam na stronie kategorii, podkategorii, producenta, nowe produkty.
Tylko w przypadku wyszukiwania pojawia się lista na której braknie opisów.

*

Offline presta4you.com

 • Stały użytkownik
 • ***
 • 82
 • 2
 • Presta Shop: PS
 • Status: Programista
Odp: wyszkiwanie - brak opisów produktów
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 08, 2013, 10:55:04 pm »
Jezeli chodzi o wyszukiwanie to tak jak pisałem dane wywoływane są z kontrolera search.php, przy czym kontroler pobiera dane z funkcji find w Search.php. Reasumując jest to plik: classes/Search.php, linia 285.
Jakbyś miał jeszcze problemy to pisz.
Presta4you.com - moduły do prestashop

*

Offline sznoorek

 • Tubylec
 • ****
 • 178
 • 4
 • Płeć: Mężczyzna
  • Nimfka - artykuły zoologiczne
 • Presta Shop: 1.4.x
 • Status: Właściciel
Odp: wyszkiwanie - brak opisów produktów
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 09, 2013, 09:48:24 am »
Oj chyba sam nie dam rady.
Tak wygląda u mnie funkcja find:public static function find($id_lang, $expr, $pageNumber = 1, $pageSize = 1, $orderBy = 'position', $orderWay = 'desc', $ajax = false, $useCookie = true)
    {
        global $cookie;
        $db = Db::getInstance(_PS_USE_SQL_SLAVE_);

        // Only use cookie if id_customer is not present
        if ($useCookie)
            $id_customer = (int)$cookie->id_customer;
        else
            $id_customer = 0;

        // TODO : smart page management
        if ($pageNumber < 1) $pageNumber = 1;
        if ($pageSize < 1) $pageSize = 1;

        if (!Validate::isOrderBy($orderBy) OR !Validate::isOrderWay($orderWay))
            return false;

        $intersectArray = array();
        $scoreArray = array();
        $words = explode(' ', Search::sanitize($expr, (int)$id_lang));

        foreach ($words AS $key => $word)
            if (!empty($word) AND strlen($word) >= (int)Configuration::get('PS_SEARCH_MINWORDLEN'))
            {
                $word = str_replace('%', '\\%', $word);
                $word = str_replace('_', '\\_', $word);
                $intersectArray[] = 'SELECT id_product
                    FROM '._DB_PREFIX_.'search_word sw
                    LEFT JOIN '._DB_PREFIX_.'search_index si ON sw.id_word = si.id_word
                    WHERE sw.id_lang = '.(int)$id_lang.'
                    AND sw.word LIKE
                    '.($word[0] == '-'
                        ? ' \''.pSQL(Tools::substr($word, 1, PS_SEARCH_MAX_WORD_LENGTH)).'%\''
                        : '\''.pSQL(Tools::substr($word, 0, PS_SEARCH_MAX_WORD_LENGTH)).'%\''
                    );
                if ($word[0] != '-')
                    $scoreArray[] = 'sw.word LIKE \''.pSQL(Tools::substr($word, 0, PS_SEARCH_MAX_WORD_LENGTH)).'%\'';
            }
            else
                unset($words[$key]);

        if (!sizeof($words))
            return ($ajax ? array() : array('total' => 0, 'result' => array()));

        $score = '';
        if (sizeof($scoreArray))
            $score = ',(
                SELECT SUM(weight)
                FROM '._DB_PREFIX_.'search_word sw
                LEFT JOIN '._DB_PREFIX_.'search_index si ON sw.id_word = si.id_word
                WHERE sw.id_lang = '.(int)$id_lang.'
                AND si.id_product = p.id_product
                AND ('.implode(' OR ', $scoreArray).')
            ) position';

        $result = $db->ExecuteS('
        SELECT cp.`id_product`
        FROM `'._DB_PREFIX_.'category_group` cg
        INNER JOIN `'._DB_PREFIX_.'category_product` cp ON cp.`id_category` = cg.`id_category`
        INNER JOIN `'._DB_PREFIX_.'category` c ON cp.`id_category` = c.`id_category`
        INNER JOIN `'._DB_PREFIX_.'product` p ON cp.`id_product` = p.`id_product`
        WHERE c.`active` = 1 AND p.`active` = 1 AND indexed = 1
        AND cg.`id_group` '.(!$id_customer ?  '= 1' : 'IN (
            SELECT id_group FROM '._DB_PREFIX_.'customer_group
            WHERE id_customer = '.(int)$id_customer.'
        )'), false);

        $eligibleProducts = array();
        while ($row = $db->nextRow($result))
            $eligibleProducts[] = $row['id_product'];
        foreach ($intersectArray as $query)
        {
            $result = $db->ExecuteS($query, false);
            $eligibleProducts2 = array();
            while ($row = $db->nextRow($result))
                $eligibleProducts2[] = $row['id_product'];

            $eligibleProducts = array_intersect($eligibleProducts, $eligibleProducts2);
            if (!count($eligibleProducts))
                return ($ajax ? array() : array('total' => 0, 'result' => array()));
        }
        array_unique($eligibleProducts);

        $productPool = '';
        foreach ($eligibleProducts AS $id_product)
            if ($id_product)
                $productPool .= (int)$id_product.',';
        if (empty($productPool))
            return ($ajax ? array() : array('total' => 0, 'result' => array()));
        $productPool = ((strpos($productPool, ',') === false) ? (' = '.(int)$productPool.' ') : (' IN ('.rtrim($productPool, ',').') '));

        if ($ajax)
        {
            return $db->ExecuteS('
            SELECT DISTINCT p.id_product, pl.name pname, cl.name cname,
                cl.link_rewrite crewrite, pl.link_rewrite prewrite '.$score.'
            FROM '._DB_PREFIX_.'product p
            INNER JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_lang` pl ON (p.`id_product` = pl.`id_product` AND pl.`id_lang` = '.(int)$id_lang.')
            INNER JOIN `'._DB_PREFIX_.'category_lang` cl ON (p.`id_category_default` = cl.`id_category` AND cl.`id_lang` = '.(int)$id_lang.')
            WHERE p.`id_product` '.$productPool.'
            ORDER BY position DESC LIMIT 10');
        }

        $queryResults = '
        SELECT p.*, pl.`description_short`, pl.`available_now`, pl.`available_later`, pl.`link_rewrite`, pl.`name`,
            tax.`rate`, i.`id_image`, il.`legend`, m.`name` manufacturer_name '.$score.', DATEDIFF(p.`date_add`, DATE_SUB(NOW(), INTERVAL '.(Validate::isUnsignedInt(Configuration::get('PS_NB_DAYS_NEW_PRODUCT')) ? Configuration::get('PS_NB_DAYS_NEW_PRODUCT') : 20).' DAY)) > 0 new
        FROM '._DB_PREFIX_.'product p
        INNER JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_lang` pl ON (p.`id_product` = pl.`id_product` AND pl.`id_lang` = '.(int)$id_lang.')
        LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'tax_rule` tr ON (p.`id_tax_rules_group` = tr.`id_tax_rules_group`
                                                   AND tr.`id_country` = '.(int)Country::getDefaultCountryId().'
                                                      AND tr.`id_state` = 0)
        LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'tax` tax ON (tax.`id_tax` = tr.`id_tax`)
        LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'manufacturer` m ON m.`id_manufacturer` = p.`id_manufacturer`
        LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'image` i ON (i.`id_product` = p.`id_product` AND i.`cover` = 1)
        LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = '.(int)$id_lang.')
        WHERE p.`id_product` '.$productPool.'
        '.($orderBy ? 'ORDER BY  '.$orderBy : '').($orderWay ? ' '.$orderWay : '').'
        LIMIT '.(int)(($pageNumber - 1) * $pageSize).','.(int)$pageSize;

        $result = $db->ExecuteS($queryResults);
        $total = $db->getValue('SELECT COUNT(*)
        FROM '._DB_PREFIX_.'product p
        INNER JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_lang` pl ON (p.`id_product` = pl.`id_product` AND pl.`id_lang` = '.(int)$id_lang.')
        LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'tax_rule` tr ON (p.`id_tax_rules_group` = tr.`id_tax_rules_group`
                                                   AND tr.`id_country` = '.(int)Country::getDefaultCountryId().'
                                                      AND tr.`id_state` = 0)
        LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'tax` tax ON (tax.`id_tax` = tr.`id_tax`)
        LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'manufacturer` m ON m.`id_manufacturer` = p.`id_manufacturer`
        LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'image` i ON (i.`id_product` = p.`id_product` AND i.`cover` = 1)
        LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = '.(int)$id_lang.')
        WHERE p.`id_product` '.$productPool);

        if (!$result)
            $resultProperties = false;
        else
            $resultProperties = Product::getProductsProperties((int)$id_lang, $result);

        return array('total' => $total,'result' => $resultProperties);
    }

*

Offline presta4you.com

 • Stały użytkownik
 • ***
 • 82
 • 2
 • Presta Shop: PS
 • Status: Programista
Odp: wyszkiwanie - brak opisów produktów
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 09, 2013, 07:14:41 pm »
W linii, którą wymieniłem zmień tylko description_short na description.
Presta4you.com - moduły do prestashop

*

Offline sznoorek

 • Tubylec
 • ****
 • 178
 • 4
 • Płeć: Mężczyzna
  • Nimfka - artykuły zoologiczne
 • Presta Shop: 1.4.x
 • Status: Właściciel
Odp: wyszkiwanie - brak opisów produktów
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 09, 2013, 10:25:52 pm »
THX!
Ale u mnie nie było to w linii 285.
Znalazłem w dwóch miejscach i zamieniłem, teraz jest OK.

*

Offline presta4you.com

 • Stały użytkownik
 • ***
 • 82
 • 2
 • Presta Shop: PS
 • Status: Programista
Odp: wyszkiwanie - brak opisów produktów
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 10, 2013, 06:19:57 pm »
Możliwe, że sprawdziłem w lekko innej wersji i kod się przesunął.
Presta4you.com - moduły do prestashop

*

Offline sznoorek

 • Tubylec
 • ****
 • 178
 • 4
 • Płeć: Mężczyzna
  • Nimfka - artykuły zoologiczne
 • Presta Shop: 1.4.x
 • Status: Właściciel
Odp: wyszkiwanie - brak opisów produktów
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 11, 2013, 06:01:16 pm »
A czy kolega się orientuje gdzie zrobić aby w<meta name="description" content="na stronie produktu,  bez podania "meta opisu" pojawiał się pełen opis skrócony do iluś tam znaków zamiast krótkiego opisu?

W swoim sklepie korzystam z długiego opisu odpowiednio go skracając.
Krótki opis to słowa kluczowe - to samo co w "meta słowa kluczowe", aby produkt się ładnie wyszukiwał w wyszukiwarce sklepowej.

*

Offline sznoorek

 • Tubylec
 • ****
 • 178
 • 4
 • Płeć: Mężczyzna
  • Nimfka - artykuły zoologiczne
 • Presta Shop: 1.4.x
 • Status: Właściciel
Odp: wyszkiwanie - brak opisów produktów
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 11, 2013, 09:44:25 pm »
Ok Już zrobiłem.
Dla potomnych w /classes/Tools.php zmieniamy w dwóch miejscach description_short na description.
Aby skrócić do 160 znaków to w katalogu swojej skórki w header.tpl zmieniamy {$meta_description|escape:html:'UTF-8'} na {$meta_description|escape:html:'UTF-8'|truncate:160:''} - na końcu są dwa znaki ' między nimi normalnie są trzy kropki ... ale tu one są niepotrzebne.

*

Offline budowlana-planeta.pl

 • Nowy
 • *
 • 2
 • 0
 • PrestaShop
 • Presta Shop: 1.6.1
 • Status: forum
Odp: wyszkiwanie - brak opisów produktów
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 05, 2018, 08:05:19 am »
Ok Już zrobiłem.
Dla potomnych w /classes/Tools.php zmieniamy w dwóch miejscach description_short na description.
Aby skrócić do 160 znaków to w katalogu swojej skórki w header.tpl zmieniamy {$meta_description|escape:html:'UTF-8'} na {$meta_description|escape:html:'UTF-8'|truncate:160:''} - na końcu są dwa znaki ' między nimi normalnie są trzy kropki ... ale tu one są niepotrzebne.

Chciałbym wdrożyć analogiczne rozwiązanie do swojego sklepu, a mianowicie generowanie krótkiego opis z opisu długiego (limit znaków 400)

Wersja sklepu 1.6.1.120
Szablon PRS01

Prośba o krótką instrukcję.

*

Offline west

 • Administrator
 • Mieszkaniec
 • *****
 • 4,870
 • 100
 • Płeć: Mężczyzna
 • Europasaz.pl
  • Projektowanie PrestaShop, Wordpress, SMF
 • Presta Shop: PS
 • Status: Programista
Odp: wyszkiwanie - brak opisów produktów
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 05, 2018, 01:58:38 pm »
użyj funkcji smarty turncate
MODUŁY | http://europasaz.pl |  SKLEPY INTERNETOWE | WSPARCIE TECHNICZNE | HOSTING | http://zielona.biz 

*

Offline budowlana-planeta.pl

 • Nowy
 • *
 • 2
 • 0
 • PrestaShop
 • Presta Shop: 1.6.1
 • Status: forum
Odp: wyszkiwanie - brak opisów produktów
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 10, 2018, 08:00:09 pm »
użyj funkcji smarty turncate

Kiedy wprowadzam

{$product.description|strip_tags:'UTF-8'|truncate:360:'...'}

Znika krótki opis w sklepie.

*

Offline west

 • Administrator
 • Mieszkaniec
 • *****
 • 4,870
 • 100
 • Płeć: Mężczyzna
 • Europasaz.pl
  • Projektowanie PrestaShop, Wordpress, SMF
 • Presta Shop: PS
 • Status: Programista
Odp: wyszkiwanie - brak opisów produktów
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 14, 2018, 07:35:33 pm »
Błędna składnia - uruchom wyświetlanie błędów
MODUŁY | http://europasaz.pl |  SKLEPY INTERNETOWE | WSPARCIE TECHNICZNE | HOSTING | http://zielona.biz